Organic Maps: Crwydro, Seiclo, Llwybrau a Hwylio All-lein

Mae Organic Maps yn ap am ddim ar gyfer Android ac iOS gyda mapiau all-lein ar gyfer teithwyr, twristiaid, heicwyr a seiclwyr ar sail data cyfraniad torfol OpenStreetMap. Mae'n fforc cod agored a phreifat o'r ap Maps.me (MapsWithMe cyn hynny), a chynhelir gan yr union bobl sydd wedi creu MapsWithMe yn 2011.

Organic Maps yw un o'r unig apiau y dyddiau hyn sy'n cefnogi 100% o nodweddion heb angen cysylltiad rhyngrwyd. Gosodwch Organic Maps, lawrlwythwch mapiau, a chael gwared ar eich cerdyn SIM (gyda llaw, mae eich gweithredwr yn eich tracio chi'n gyson), a chewch mynd ar drip am yr wythnos heb angen gwefru eich ffôn, a heb ddanfon beit i'r rhwydwaith.

In 2023, Organic Maps got its first million users. Help us to scale!

Lawrlwytho a gosod Organic Maps o AppStore, Google Play, FDroid, Huawei AppGallery

Heicio Prague Chwilio All-lein Llywio gyda thema
lliw tywyll

Nodweddion

Organic Maps yw'r ap gorau ar gyfer teithwyr, twristiaid, heicwyr a seiclwyr:

Pam Organic?

Mae Organic Maps yn bur ac yn organig, ac wedi'i greu â chariad:

Does dim tracwyr na phethau drwg arall yn yr ap Organic Maps:

Mae'r ap wedi cael ei wirio gan Exodus Privacy Project:

Mae'r ap iOS wedi cael ei wirio gan TrackerControl for iOS:

Dydy Organic Maps ddim yn gofyn am ormod o ganiatadau i ysbïo arnoch chi:

At Organic Maps, credwn fod preifatrwydd yn hawl dynol sylfaenol:

Gwrthodwch wyliadwriaeth - mwynhewch eich rhyddid.

Triwch Organic Maps!

Pwy sy'n talu am yr ap am ddim?

Mae'r ap am ddim i bawb. Os gwelwch yn dda, cyfrannwch yn ariannol i'n cynorthwyo!

I'n cynorthwyo'n ariannol yn gyfleus, cliciwch ar eicon eich hoff ffordd o dalu isod:

Ein noddwyr:

Mae ISP Mythic Beasts yn darparu dau weinydd rhithiol i ni gyda 400 TB/mis o led band i helpu ein defnyddwyr gyda lawr lwytho a diweddaru mapiau.

Cymuned

Mae Organic Maps yn feddalwedd ffynhonnell agored sydd wedi'i thrwyddedu o dan y drwydded Apache License 2.0.