Organic Maps: Polisi Preifatrwydd

Mae Organic Maps yn parchu eich preifatrwydd ac NID YW'N EICH TRACIO.

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o apiau arall, does yna ddim tracio, dim hysbysebion, dim ysbiwedd, a dim casgliad data na chasgliad ystadegau yn Organic Maps.

Gwrthodwch wyliadwriaeth - mwynhewch eich rhyddid.

Arhoswch i ffwrdd o lygaid cwmnïau technoleg fawr!

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni at [email protected].

Mae'r polisi yma'n gweithredu ers 2021-04-24.