Organic Maps: telerau

Mae'r ap yma wedi'i thrwyddedu o dan y drwydded Apache License, fersiwn 2.0 (y "Trwydded"); ni chewch ddefnyddio'r ap yma heblaw am mewn cydymffurfiad â'r Drwydded.

Fe allech gael copi o'r drwydded at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Heblaw ei bod yn ofynnol gan gyfraith gymwys neu wedi'i chytuno'n ysgrifenedig, mae meddalwedd sy'n cael ei ddosbarthu o dan y Drwydded yn cael ei ddosbarthu ar SAIL "FEL Y MAE", HEB WARANTAU NEU AMODAU O UNRHYW FATH, naill ai wedi'i ddatgan neu'n ymhlyg. Gwelwch y Drwydded ar gyfer yr iaith benodol sy'n llywodraethu'r caniatadau ac unrhyw gyfyngiadau o dan y Drwydded.

Mae'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn y cyfeiriaduron canlynol ar GitHub wedi'u creu gan bobl a sefydliadau gwahanol ac wedi'u drwyddedu yn ffyrdd gwahanol:

Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at eu ffeiliau TRWYDDED, COPÏO neu SYLWADAU ar gyfer y telerau o ddefnydd.

Gwelwch hefyd y ffeil data/copyright.html ar gyfer rhestr lawn o hysbysiadau hawlfraint am yr ap Organic Maps.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni at [email protected].