Organic Maps: termer

Den här appen är licensierad enligt Apachelicensen, version 2.0 ("Licensen"); du får inte använda den här applikationen annat än i enlighet med Licensen.

Du kan få en kopia av licensen på [http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0][license]

Om det inte krävs enligt tillämplig lag eller om det inte har avtalats skriftligen, distribueras programvara som distribueras under licensen på en "AS IS"-BASIS, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV ETT SÄTT, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Se licensen för det specifika språket som reglerar tillstånd och begränsningar enligt licensen.

De flesta biblioteken i följande kataloger på GitHub är gjorda av andra personer och organisationer och licensieras på olika sätt:

Se deras LICENSE-, COPYING- eller NOTICE-filer för användningsvillkor.

Se även filen data/copyright.htmlcopyright för en fullständig lista över upphovsrättsliga meddelanden för programmet Organic Maps.

Om du har några frågor eller förslag kan du kontakta oss på [email protected].