Organic Maps: Användarvillkor

Den här appen är licensierad enligt Apachelicensen, version 2.0 ("Licensen"); du får inte använda den här applikationen annat än i enlighet med Licensen.

Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om det inte krävs enligt tillämplig lag eller om det inte har avtalats skriftligen, distribueras programvara som distribueras under licensen i befintligt skick, utan några som helst garantier eller förbehåll, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Se Licensen för de exakta formuleringar som reglerar tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

De flesta mjukvarubibliotek i följande kataloger på GitHub är gjorda av andra personer och organisationer och licensieras på andra sätt:

Se filerna i respektive katalog med namnen LICENSE, COPYING eller NOTICE för deras användarvillkor.

Se även filen data/copyright.html för en fullständig lista över upphovsrättsliga meddelanden för Organic Maps-appen.

Om du har några frågor eller förslag kan du kontakta oss på [email protected].