Organic Maps: warunki

Ta aplikacja jest objęta licencją Apache License, wersja 2.0 ("Licencja"); nie możesz używać tej aplikacji inaczej niż zgodnie z Licencją.

Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie uzgodniono tego na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest rozpowszechniane na zasadzie „TAK JAK JEST”, BEZ GWARANCJI ANI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych. Zobacz Licencję, aby zapoznać się z określonym językiem regulującym uprawnienia i ograniczenia w ramach Licencji.

Większość bibliotek w poniższych katalogach na GitHub wykonanych przez inne osoby i organizacje i licencjonowanych na różne sposoby:

Warunki użytkowania można znaleźć w plikach LICENCJA, KOPIOWANIE i UWAGA.

Zobacz również plik data/copyright.html, aby zapoznać się z pełną listą informacji o prawach autorskich dla aplikacji Organic Maps.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].