Organic Maps: condicions

Aquesta aplicació sota la Llicència Apache, Versió 2.0 (la «Llicència»); només podreu fer servir aquesta aplicació si compliu amb la Llicència.

Podeu obtenir una còpia de la Llicència a: http://www.apache.org/licenses/license-2.0

Tret que ho exigeixi la legislació aplicable o s'acordi per escrit, el programari distribuït sota la Llicència es distribueix «TAL QUAL», SENSE GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP MENA; siguin expresses o implícites. Consulteu la Llicència per a conèixer el llenguatge específic que regeix els permisos i limitacions sota la Llicència.

La majoria de les biblioteques dels següents directoris al GitHub són creades per altres organitzacions o persones i llicenciades de diferents formes:

Consulteu les seves LLICÈNCIES, CÒPIES o AVISOS per a conèixer les condicions d'ús.

Consulteu també el fitxer data/copyright.html per a una llista completa d’avisos de drets d’autor per a l’aplicació Organic Maps.

Si teniu cap dubte o suggeriment, contacteu (en anglès) amb nosaltres a [email protected].