Organic Maps: condicions

Aquesta aplicació està llicenciada sota la Llicència Apatxe, Versió 2.0 (la "Llicència"); només podràs fer servir aquesta aplicació si compleixes amb la Llicència.

Pots obtenir una còpia de la Llicència en http://www.apache.org/licenses/license-2.0

Tret que ho exigeixi la legislació aplicable o s'acordi per escrit, el programari distribuït sota la Llicència es distribueix "TAL QUAL", SENSE GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP MENA, ja siguin expresses o implícites. Consulti la Llicència per a conèixer el llenguatge específic que regeix els permisos i limitacions sota la Llicència.

La majoria de les biblioteques dels següents directoris en GitHub són creades per altres persones i organitzacions i llicenciades de diferents maneres:

Consulti les seves LLICÈNCIES, CÒPIES o AVISOS per a conèixer les condicions d'ús.

Consulta també el fitxer data/copyright.html per a una llista completa d’avisos de drets d’autor per a l’aplicació Organic Maps.

Si tens preguntes o suggeriments, posa't en contacte amb nosaltres en [email protected].