Organic Maps: podmínky

Tato aplikace je licencovaná pod Apache License, Version 2.0 (dále jen "Licence"); Nesmíte tuto aplikaci používat jinak než v souladu s Licencí.

Kopii Licence můžete získat na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné právní předpisy nebo to není písemně dohodnuto, software distribuovaný pod Licencí je distribuovaný na základě "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovné nebo předpokládané. Viz Licence pro konkrétní formulace upravující oprávnění a omezení v rámci Licence.

Většina knihoven v těchto adresářích na GitHubu vytvořených ostatními lidmi a organizacemi je uvedena pod různými licencemi:

Prosím, podívejte se na jejich LICENCE, COPYING, nebo NOTICE soubory pro podmínky používání.

Podívejte se také na data/copyright.html soubor pro celý seznam upozornění o autorských právech pro aplikaci Organic Maps.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy, kontaktujte nás prosím na [email protected].