Organic Maps: Podmínky

Tato aplikace je licencována pod licencí Apache License, verze 2.0 (dále jen "Licence"); tuto aplikaci můžete používat pouze v souladu s Licencí.

Kopii licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné právní předpisy nebo to není písemně dohodnuto, je software distribuovaný v rámci licence distribuován tak, jak je, BEZ ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující oprávnění a omezení v rámci Licence naleznete v Licenci.

Většina knihoven v následujících adresářích na GitHub je vytvořených jinými lidmi a organizacemi a licencovaných různými způsoby:

Podmínky použití naleznete v jejich souborech LICENCE, KOPÍROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ.

Úplný seznam upozornění na autorská práva pro aplikaci Organic Maps najdete také v souboru data/copyright.html.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].