F.A.Q.AplikacjaEdycja mapyMapaZakładki i trasy

Jak importować zakładki?

Możesz importować zakładki wysyłane z aplikacji Organic Maps lub innych firm, jeśli eksportują zakładki w formacie KML:

  1. Możesz importować zakładki z folderów i aplikacji (w tym Maps.Me). Naciśnij przycisk gwiazdki aby otworzyć zakładki, naciśnij „Importuj zakładki i trasy” i wybierz dysk lub folder z plikami KML, KMZ, KMB, GPX.

  2. Otwórz udostępniony plik KML, KMZ, KMB, GPX z zakładkami wysyłanymi przez e-mail, komunikator lub chmurę pamięć masowa, na przykład iCloud lub Dysk Google.

  3. Stuknij raz lub stuknij i przytrzymaj plik KML, KMZ, KMB, GPX z zakładkami i wybierz Otwórz za pomocą Organic Maps (Android) lub „Importuj z Organic Maps” (iOS) w wyskakującym oknie.

  4. Zostanie otwarty z Organic Maps, a zobaczysz „Zakładki załadowane pomyślnie!”. Możesz znajdź je na mapie lub na ekranie menu zakładek.